องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
ตามรอยพระราชา