องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ