องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการเกิดเการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการเกิดเการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ