องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก...
   

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยนายบุณเรือง แก้งดวงศรี นายกองค์การบริหารส่ว...

  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
   
  โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ
   

วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประ...

  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จัดทำโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ...

 


 
ตามรอยพระราชา
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557